Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу товару

Продавець: Фізична особа підприємець Бєлік Ірина Вячеславівна, яка займається продажем Товарів за допомогою використання Інтернет-магазину, з одного боку, і
Покупець: будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що діє на підставі цивільної або господарської правосуб'єктності, яка виявила бажання придбати Товар за допомогою використання Інтернет-магазину, з іншого боку, надалі іменовані - Сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. Законодавство, яке регулює порядок укладення та виконання даного Договору
1.1. Висновок і виконання даного Договору регулюється: Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів», «Про захист персональних даних», а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

2. Визначення термінів
2.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:
«Публічна оферта» - це публічна пропозиція укласти договір (в даному випадку - публічний договір купівлі-продажу товару), який повинен містити всі істотні умови і виражати намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.
«Публічний договір купівлі-продажу товару» - договір, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе зобов'язання здійснювати продаж товарів через Інтернет-магазин кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору купівлі-продажу товару вважаються прийнятими Покупцем повністю і без заперечень у момент оформлення їм замовлення Товару в порядку, встановленим Договором.
«Інтернет-магазин», «Сайт» - офіційний сайт Продавця, який розташований за адресою [maltina.com.ua], за допомогою якого здійснюється висновок Публічного договору купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця з описом Товару, наданим Продавцем шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, фотографій з використанням системи Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром або зі зразками Товару під час укладення такого Договору.
«Товар» - (в рамках даного Договору) це споживчі товари, які не підлягають обов'язковому ліцензуванню, в асортименті, за назвою і за ціною, зазначеними в каталогах, проспектах, буклетах, на фотографіях Інтернет -магазину.
«Персональні дані» - це дані про Покупця, необхідні для оформлення і виконання замовлення.
«Одержувач» - третя особа, яка відрізняється від Покупця, на ім'я якого Покупцем замовлена ​​доставка Товару.

Всі терміни, які визначені в даному Договорі, мають таке ж значення в будь-яких інших офіційних документах, які публікуються на Сайті, якщо інше не передбачено в самому документі.

3. Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати Товар, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та своєчасно оплатити Товар.

4. Оформлення замовлення
4.1. Покупець, перед початком оформлення замовлення, зобов'язаний ознайомитися з повним текстом даного Договору. Оформлення Покупцем замовлення підтверджує той факт, що Покупець ознайомлений зі змістом даного Договору і повністю, без будь-яких заперечень, приймає всі умови даного Договору.
4.2. Покупець, після ознайомлення в каталозі з Товаром (зображенням, назвою товару, його описом, складом), самостійно оформляє замовлення, користуючись інструментами Інтернет-магазину. При оформленні замовлення вказується назва Товару, кількість одиниць Товару, ціна, загальна вартість замовлення, а також ім'я та прізвище Покупця, його контактний телефон, e-mail, адреса доставки. У разі, якщо доставка здійснюється за адресою, який відрізняється від адреси Покупця, додатково вказується ім'я та прізвище отримувача Товару, адреса доставки, номер телефону отримувача, примітки до замовлення (в разі необхідності), а також інші дані, необхідні для коректного оформлення замовлення.

5. Умови оплати
5.1. В рамках даного Договору сторони визначили наступні умови оплати Товару:
- оплата через Сайт за допомогою сервісу LiqPay [liqpay.ua];
- оплата готівкою при отриманні;
5.2. Вартість доставки визначається за тарифами перевізника.
5.3. Оплата Товару здійснюється на умовах 100% передоплати або в момент передачі Товару представником Продавця Покупцеві.

6. Умови доставки
6.1. В рамках даного Договору сторони визначили наступні умови і терміни доставки Товару:
- доставка Товару кур'єрськими службами;
- самовивезення Товару за адресою, вказаною на Сайті за умови попереднього оформлення замовлення через сайт або по телефону, електронній пошті та за попередньою домовленістю.

7. Якість Товару
7.1. Продавець гарантує якість Товару в межах терміну придатності або гарантійного терміну, зазначеного виробником Товару.
7.2. Під час отримання Товару на складі Продавця, перевізника або від кур'єра Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, зовнішній вигляд Товару, переконатися у відсутності видимих ​​недоліків.
7.3. У разі виявлення недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх в акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і представником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.
7.4. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний зв'язатися з представниками Продавця та повідомити про виявлені недоліки.
7.5. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, Сторонами визнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.
7.6. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного або терміну придатності недоліків або неналежної якості Товару Покупець має право за своїм вибором:
7.6.1. вимагати від Продавця безкоштовного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення;
7.6.2. вимагати від Продавця заміни Товару на аналогічний Товар належної якості або на такий же Товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;
7.6.3. вимагати від Продавця відповідного зменшення ціни;
7.6.4. відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.
7.7. Претензії за якістю Товару приймаються в межах терміну придатності, або гарантійного терміну, встановленого виробником Товару. Якщо гарантійний термін на Товар не встановлено, претензії щодо якості приймаються Продавцем протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару Покупцем.
7.8. Претензії за якістю приймаються в разі наявності у Покупця висновку експертизи сертифікованого установи чи інших доказів неналежної якості Товару, отриманих в установленому законом порядку.
7.9. Претензії за якістю Товару не задовольняються в разі, якщо буде доведено, що Товар став неякісним в результаті порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили. Витрати, пов'язані з доказом причини неналежної якості Товару несе та Сторона, з вини якої Товар був або став неякісним.

8. Обставини непереборної сили
8.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажору), неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі Сторін зобов'язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, пожеж, повені, землетрусів, воєнних дій, масових заворушень, страйків, диверсій , блокади, розпоряджень державних органів, або інших незалежних від Сторін обставин, термін виконання зобов'язань продовжується на такий термін, протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.
Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана повідомити іншу Сторону негайно в письмовому / електронному вигляді або по телефону / месенджер, вказати орієнтовний термін дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.
8.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше, ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку направивши іншій Стороні відповідне повідомлення в письмовій формі, або за допомогою використання електронної пошти. У таких випадках жодна зі Сторін не має права пред'являти претензію іншу Сторону для компенсації будь-яких можливих збитків.
8.3. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Покупця від проведення оплати за Товар, який був йому поставлений до моменту виникнення обставин непереборної сили.
8.4. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої установи. Докази на підтвердження форс-мажору Сторона зобов'язана надати в термін 10 (десять) робочих днів з моменту виникнення обставин непереборної сили.
8.5. У разі порушення умов п.9.4. Договору Сторона позбавляється права посилатися на наявність обставин непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за неналежне виконання зобов'язань.

9. Відповідальність сторін.
9.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
9.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
9.3. У разі несплати, неповної або несвоєчасної сплати за Товар Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% від вартості замовлення за кожен день такого прострочення.
9.4. У разі необґрунтованої відмови від прийому доставленого Продавцем Товару Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю вартість доставки Товару, а також сплатити штраф у розмірі 10% (десять) відсотків від вартості замовлення.
9.5. У разі, якщо Товар, з вини Продавця, що не був доставлений в зазначений Покупцем або Одержувачем день, Покупець має право вимагати компенсацію, розмір якої не може перевищувати суму доставки.
9.6. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою чи пошкодженням Товару до моменту його передачі перевізнику, Покупцеві або Одержувачу.
9.7. Покупець, Одержувач або особа, яка прийняла Товар в момент відсутності Покупця або Одержувача, несе всі ризики, пов'язані з втратою чи пошкодженням Товару з моменту його прийому.
9.8. Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню замовлень третім особам, які не звільняючись від відповідальності перед Покупцем.
9.9. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання Товарів Покупцем, замовлених на Сайті.
9.10. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в замовленні інформації несе Покупець. У разі зміни контактної інформації, зазначеної в замовленні, Покупець зобов'язується своєчасно повідомити Продавця про таку зміну, а у разі неповідомлення - несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

10. Порядок вирішення спорів
10.1 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

11. Інші умови
11.1. Покупець під час оформлення замовлення на Сайті дає свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
11.2. Продавець використовує персональні дані Покупця для обробки замовлень на придбання Товару, отримання інформації про замовлення, передачі по електронній пошті, мобільним зв'язком рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Інтернет-магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу або e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний телефонний номер.
11.3. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
11.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.
11.5. Інформація, яку надає Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення, відправки рекламних повідомлень і т.д.).
11.6. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті інтернет-магазину.

12. Термін дії договору
12.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації на сайті Інтернет-магазину і діє до виконання всіх умов Договору.

13. Реквізіти Продавця
Фізична особа-підприємець: Бєлік Ірина Вячеславівна; код ЕГРПОУ: 2829508481; телефон:
+380686379048; електронна пошта: maltina.office@gmail.com